Међународни пројекти чија је реализација тренутно у току

[Logotip]

IMPTOX / 965173

Иновативна аналитичка платформа за истраживање ефекта и токсичности микро и нано пластика у комбинацији са загађивачима животне средине на ризик од алергијске болести у претклиничкој и клиничкој студији

Пројекат из оквира Хоризонт 2020

 
[Logotip]

PFAStwin / 101059534

Твининг за решавање изазова ПФАС -а у Србији

Пројекат из оквира Хоризонт Европа

 
[Logotip]

ALLPreT / 101072377

Алати за предвиђање алергености за нову храну

Пројекат из оквира Хоризонт Европа

 
[Logotip]

Hf-977

Унапређење животне средине у Панчеву, Србији, кроз сарадњу између академије, градске управе, индустрије и грађана

Сарадња са Јапанском агенцијом за међународну сарадњу

 
[Logotip]

CIA p-LABs / HF-151

Примена метаболомике за мапирање биљних биомаркера изложености опасним супстанцама, као помоћ развоју хемијских анализа у зонама директног дејства користећи преносни спектрометар за анализу листова

Пројекат финансира OPCW

 
[Logotip]

PRESSION / ANSO-CR-PP-2021-01

Оснаживање потенцијала протеина из алги за бојење и фортификацију хране коришћењем технологије високог притиска

Пројекат финансира АНСО

 
 

Microprot / 101063185

Утицај микропластике којa потиче од припреме формуле на варење протеина у моделима варења беба

Пројекат из оквира Хоризонт Европа

Домаћи пројекти чија је реализација тренутно у току

[Logotip]

New SMART Synthesis / 7750119

Нове синтетичке методе и њихове примене за брзе тоталне синтезе сложених природних производа и биоактивних молекула

Фонд за науку РС - Програм ИДЕЈЕ

 
[Logotip]

TMMagCat / 7750288

Креирање молекулских магнета и катализатора заснованих на комплексима прелазних метала

Фонд за науку РС - Програм ИДЕЈЕ

 
[Logotip]

PhytoPFAS / HF-209

Фиторемедијација за in situ третман пољопривредног земљишта и површинских вода загађених пер- и полифлуороалкил једињењима - истраживање на PFOS и PFOA као модел једињењима

Фонд за науку РС

 
[Logotip]

ELIPS / HF-167

Еколошки идентитет ученика основних школа у Србији

Фонд за науку РС: Програм ИДЕНТИТЕТИ

Завршени међународни пројекти

[Logotip]

FoodEnTwin / No. 810752

Твининг истраживачких активности у граничним 'омикс истраживањима у областима хране, исхране и животне средине

Пројекат из оквира Хоризонт 2020

 
 

LVP-BPA UNDP 00121484/2020-02

Превенција и одговор на COVID-19 у угроженим подручјима - одржива производња серолошког IgG теста за SARS CoV-2 у Србији

Пројекат финансиран од стране УНДП

Завршени домаћи пројекти

[Logotip]

SYMBIOSIS / 6066997

Kонтролисан дизајн ефикасних ензим@МОФ композита за примену у биокатализи

Фонд за науку РС - Програм за изврсне пројекте младих истраживача - PROMIS

 
[Logotip]

CD-HEM / 6066886

Рачунарско дизајнирање високоенергетских материјала: случај хелатних комплекса

Фонд за науку РС - Програм за изврсне пројекте младих истраживача - PROMIS

 
[Logotip]

LEAPSyn-SCI / 6039663

Протеини заступљени у касној ембриогенези: структурна карактеризација и интеракција са α-синуклеином

Фонд за науку РС - Програм за изврсне пројекте младих истраживача

 
 

PoC-5894

Производња протеина, потенцијалног маркера алергије на липу

Фонд за иновациону делатност РС - Доказ концепта

 
 

PoC-5699

Природни, безалкохолни екстракти прополиса за превенцију инфекција горњих дисајних путева и јачање имунолошког система код деце

Фонд за иновациону делатност РС - Доказ концепта

 
 

PoC-5395

ПИВО+HyZn: Цинком и хијалуроном обогаћено пиво са имуностимулишућим дејством и ефектом против старења

Фонд за иновациону делатност РС - Доказ концепта

 
[Logotip]

COVIDTARGET / 7551100

Пренамена лекова за превенцију и лечење Covid-19

Фонд за науку РС: Специјални програм истраживања COVID-19

 
[Logotip]

SMART Repurposing / 7547552

Терапија РНК-вироза малим молекулима. Пренаменовање иминошећера и хлорокинских аналога против ковида 19

Фонд за науку РС: Специјални програм истраживања COVID-19

 
[Logotip]

CAPSIDO / 7542203

Развој тестова за детекцију капсидних протеина вируса SARS-CoV-2 у биолошким течностима пацијената са COVID-19

Фонд за науку РС: Специјални програм истраживања COVID-19