[Republika Srbija]

Закон о високом образовању   (2017, са изменама из 2018-2023)
Закон о науци и истраживањима   (ступа на снагу 16. 7. 2019)

[Univerzitet u Beogradu]

Статут Универзитета у Београду
Одлука о реорганизацији Универзитета у Београду
Остали прописи Универзитета у Београду
(линк на Интернет презентацију БУ)

[Hemijski fakultet]

Статут Хемијског факултета   (2022)
Одлука Универзитета у Београду о давању сагласности на статут ХФ
Циљеви Хемијског факултета (Mission Statement)
Информатор о раду Хемијског факултета:   2021.   2020.   2019.

[Akreditacija]

Уверење о акредитацији ХФ   као високошколске установе (из 2008)
Уверење о акредитацији ХФ   из 2014.
Уверење о акредитацији ХФ   из 2020.

Одлука о акредитацији ХФ   као научноистраживачке институције (из 2007)
Одлука о акредитацији ХФ   из 2019.

Дозвола за рад из 2010,   измене и допуне из 2015.
измена из 2021.   и   допуна из 2022.

За студенте

За наставнике

Извештаји