Хемијски факултет Универзитета у Београду

уписује студенте у прву годину школске 2023/24. године
на студијске програме у сагласности са Болоњском декларацијом

НА ХЕМИЈСКОМ ФАКУЛТЕТУ ПРЕОСТАЛА СУ 64 БУЏЕТСКА МЕСТА!

Врста студија Студијски програм Буџет Самофинан-
сирање
Основне
академске студије
Хемија 21 0
Биохемија 0 0
Хемија животне средине 21 2
Интегрисане
(основне и мастер)
академске студије
Настава хемије 22 -
УКУПНО 64 2

В А Ж Н О !

Кандидати треба да дођу испред зграде Факултета (улаз Б) 15 минута пре почетка пријемног испита ради прозивке, контроле уласка и распоређивања по просторијама.

У зграду може да се унесе само оно што је неопходно за полагање испита, уз евентуални минимум додатних ствари и обавезан преглед при уласку у зграду.

На пријемни испит обавезно понети личну карту или пасош, плаву или црну хемијску оловку и дигитрон.

[Upis na HF]

▹   Могу ли да се упишем на Хемијски факултет?

▹   Како да се пријавим на конкурс?

▹   Календар активности

▹   Како да се спремим за пријемни испит?

▹   Која су ми документа потребна за упис?

▹   Упис без пријемног испита

▹   Шта ако сам средњу завршио у иностранству?

▹   Шта ако сам припадник српске националне мањине из неке од суседних земаља?

▹   Шта ако сам особа са инвалидитетом?

▹   Шта ако сам припадник ромске националне мањине?

▹   Шта ако сам страни држављанин?

▹   Жалбе и рокови

▹   Додатне информације и формулари

За све додатне информације на располагању је Студентска служба Факултета, на телефон   011 / 333 66 78   (радним данима, од 9 до 15 часова) или на e-mail:   studentska_sluzba@chem.bg.ac.rs.