Хемијски факултет нуди образовање на следећим програмима основних и интегрисаних академских студија акредитованих у циклусу 2020. године:

Основне академске студије (4 године, 240 ЕСПБ):
Интегрисане основне и мастер академске студије (5 година, 300 ЕСПБ):
[Osnovne studije - u laboratoriji] [Osnovne studije - biblioteka]