Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Научноистраживачки рад
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

[Слика]

др Душан М. Сладић

редовни професор
Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд
Катедра за органску хемију

Телефон:   011-3336679

Телефон (локални):   679

Кабинет:   475

E-mail:   dsladic AT chem · bg · ac · rs

Лични подаци

Датум и место рођења: 3. 3. 1958, Земун. Неожењен. Језици које користи: српски (матерњи), енглески, немачки, француски и италијански.

Образовање и усавршавања

1976-1980: Основне студије - Хемијске науке / Природно-математички факултет (Београд)

1980-1986: Магистратура - Хемијске науке / Природно-математички факултет (Београд)

1986-1992: Докторат - Хемијске науке / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

Кретање у служби

1980: Студент сарадник / Природно-математички факултет (Београд)

1980-1982: Студент сарадник / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

1982: Асистент приправник / Природно-математички факултет (Београд)

1982-1990: Асистент приправник / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

1990: Асистент / Природно-математички факултет (Београд)

1990-1994: Асистент / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

1992-2003: Доцент / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

2003-2008: Ванредни професор / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

2008: Редовни професор / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

Области научног интересовања

Биоорганска хемија (механизам деловања и однос структура/активност антитуморских агенаса, биолошке оксидо-редукције, реактивност и биолошка активност хинона и фенола, интеракције малих молекула и биолошких макромолекула, марински природни проиѕводи, лектини, структура и биолошка активност комплексних једињења).

Награде и признања

1993: Медаља Српског хемијског друштва за прегалаштво и успех у науци

1993: Награда компаније ICN Галеника за докторску дисертацију

2007: Медаља Српског хемијског друштва за изузетне резултате у настави

Остале активности

Члан Српског хемијског друштва од 1980. - Секција за органску хемију. Члан Председништва и Управног одбора; председник Секције.

Председник Савета Хемијског факултета од 14. 10. 2015. до 10. 4. 2016.

Шеф Катедре за органску хемију од 1. 8. 2016. до 31. 7. 2019.

Шеф Катедре за органску хемију од 1. 8. 2019.

Заменик председника Етичке комисије од 12. 7. 2021.

Ангажман у настави

Учешће у научноистраживачким пројектима

Активни пројекти:

Завршени пројекти:

Бројеви за идентификацију аутора

Изабране референце

Књиге и ревијални радови / Books and reviews:

 1. D. Sladić, M.J. Gašić, Reactivity and biological activity of the marine sesquiterpene hydroquinone avarol and related compounds from sponges of the order Dictyoceratida. (Revijski rad), Molecules 11, 1 (2006)

Изабрани радови / Selected papers:

 1. Božić, Tatjana; Sladić, Dušan; Zlatović, Mario; Novaković, Irena; Trifunović, Snežana; Gašić, Miroslav J. Regioselectivity of conjugate additions to monoalkyl-1,4-benzoquinones. Journal of the Serbian Chemical Society (2002), 67(8-9), 547-551
 2. Kamenarska, Z.; Gašić, M. J.; Zlatović, M.; Rašovic, A.; Sladić, D.; Kljajić, Z.; Stefanov, K.; Seizova, K.; Najdenski, H.; Kujumgiev, A.; Tsvetkova, I.; Popov, S. Chemical composition of the brown alga Padina pavonia (L.) Gaill. from the Adriatic Sea. Botanica Marina (2002), 45(4), 339-345
 3. Pajić, Ivana; Kljajić, Zoran; Dogović, Nikola; Sladić, Dušan; Juranić, Zorica; Gašić, Miroslav J. A novel lectin from the sponge Haliclona cratera: isolation, characterization and biological activity. Comparative biochemistry and physiology. Toxicology & pharmacology : CBP (2002), 132(2), 213-21
 4. Trifunović, Srećko R.; Marković, Zorica; Sladić, Dušan; Andjelković, Katarina; Sabo, Tibor; Minić, Dragica. The synthesis and characterization of nickel(II) and copper(II) complexes with the polydentate dialkyl dithiocarbamic acid ligand 3-dithiocarboxy-3-aza-5-aminopentanoate. Journal of the Serbian Chemical Society (2002), 67(2), 115-122
 5. Pfendt, Lidija B.; Popović, Gordana V.; Damjanović, Tatjana Z.; Sladić, Dušan M.. Protolytic equilibria of bromazepam. Journal of the Serbian Chemical Society (2002), 67(3), 187-195
 6. Popović, G. V.; Sladić, D. M.; Stefanović, V. M.; Pfendt, L. B. Study on protolytic equilibria of lorazepam and oxazepam by UV and NMR spectroscopy. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis (2003), 31(4), 693-699
 7. Novaković, Irena; Vujčić, Zoran; Božić, Tatjana; Božić, Natasa; Milosavić, Nenad; Sladić, Dušan. Chemical modification of b-lactoglobulin by quinones. Journal of the Serbian Chemical Society (2003), 68(4-5), 243-248
 8. Andjelković, Katarina; Howing, Jonas; Tellgren, Roland; Jeremić, Dejan; Ivanovicć-Burmazović, Ivana; Sladić, Dušan. Synthesis and Structural Characterization of the Co(III) Complex with 2'-[1-(2-Pyridinyl)-Ethylidene]-Oxamohydrazide (Hapsox): the Crystal Structure of Bis-2'-[1-(2-Pyridinyl)-Ethylidene]bis(Oxamohydrazido) Cobalt(III) Perchlorate, [Co(apsox)2]ClO4. Journal of Coordination Chemistry (2003), 56(7), 611-622
 9. Bacchi, Alessia; Pelizzi, Giancarlo; Jeremić, Dejan; Sladić, Dušan; Gruden-Pavlović, Maja; Andjelković, Katarina. Synthesis and structural characterization of copper(II) complexes with the 2'-[1-(2-pyridinyl)ethylidene]oxalohydrazide ligand. Transition Metal Chemistry (Dordrecht, Netherlands) (2003), 28(8), 935-938
 10. Natić, Maja; Tešić, Živoslav; Anđelković, Katarina; Brčeski, Ilija; Radulović, Siniša; Manić, Sandra; Sladić, Dušan. Synthesis and Biological Activity of Pd(II) and Cu(II) Complexes with Acylhydrazones of Usnic Acid. Synthesis and Reactivity in Inorganic and Metal-Organic Chemistry (2004), 34(1), 101-113
 11. Minić, D.; Jakovljević, G.; Sladić, D.; Andjelković, K. Investigation of thermal stability and kinetic studies of transition metal complexes with the condensation product of 2,6-diacetylpyridine and semioxamazide. Materials Science Forum (2004), 453-454(Progress in Advanced Materials and Processes), 567-572
 12. Anđelković, Katarina; Jakovljević, Gordana; Zlatović, Mario; Tešić, Živoslav; Sladić, Dušan; Howing, Jonas; Tellgren, Roland. Synthesis and characterization of zinc(II), palladium(II) and platinum(II) complex with 2'-[1-(2-pyridinyl)ethylidene]oxamohydrazide. The crystal structure of bis2'-[1-(2-pyridinyl)ethylidene]oxamohydrazido zinc(II) trihydrate. Journal of the Serbian Chemical Society (2004), 69(8-9), 651-660
 13. Sladić, Dušan; Novaković, Irena; Vujčić, Zoran; Božić, Tatjana; Božić, Nataša; Milić, Dragana; Šolaja, Bogdan; Gašić, Miroslav J. Protein covalent modification by biologically active quinones. Journal of the Serbian Chemical Society (2004), 69(11), 901-907
 14. Anđelković, Katarina; Sladić, Dušan; Bacchi, Alessia; Pelizzi, Giancarlo; Filipović, Nenad; Rajković, Miloš. Complexes of iron(II), iron(III) and zinc(II) with condensation derivatives of 2-acetylpyridine and oxalic or malonic dihydrazide. Crystal structure of tris[(1-(2-pyridyl)ethylidene)hydrazine]iron(II) perchlorate. Transition Metal Chemistry (Dordrecht, Netherlands) (2005), 30(2), 243-250
 15. Vojić, Mirjana P.; Popović, Gordana V.; Sladić, Dušan M.; Pfendt, Lidija B. Protolytic equilibria in homogeneous and heterogeneous systems of ketoconazole and its direct spectrophotometric determination in tablets. Journal of the Serbian Chemical Society (2005), 70(1), 67-78
 16. Lazić, M. J.; Anđelković, K. K.; Sladić, D. M.; Tešić, Z. L.; Radulović, S. S. The evaluation of cytotoxic activity of planar pentadentate ligand 2',2'''-(2,6-pyridindiyldiethylidyne) dioxamohydrazide dihydrate (H2LxH2O) and its metal coordination complexes; pitfalls in the use of the MTT-assay. Journal of Experimental & Clinical Cancer Research (2005), 24(1), 63-68
 17. Prodanović, Radivoje M.; Milosavić, Nenad B.; Sladić, Dušan; Veličković Ćirković, Tanja; Vujčić, Zoran. Synthesis of hydroquinone-a-glucoside by a-glucosidase from baker's yeast. Biotechnology Letters (2005), 27(8), 551-554
 18. Todorović, T.; Andjelković, K.; Sladić, D.; Jeremić, D.; Minić, D. Investigation of thermal stability of Zn(II), Pt(II) and Pd(II) complexes with (E)-2-oxo-2-N-[1-(pyridin-2-yl)ethylidene]hydrazinoacetamide. Materials Science Forum (2005), 494 375-379
 19. Prodanović, Radivoje; Milosavić, Nenad; Sladić, Dušan; Zlatović, Mario; Božić, Branislav; Veličković Ćirković, Tanja; Vujčić, Zoran. Transglucosylation of hydroquinone catalysed by a-glucosidase from baker's yeast. Journal of Molecular Catalysis B: Enzymatic (2005), 35(4-6), 142-146
 20. Kapetanović, Radomir; Sladić, Dušan; Popov, Simeon; Zlatović, Mario; Kljajić, Zoran; Gašić, Miroslav J. Sterol composition of the adriatic sea algae Ulva lactuca, Codium dichotomum, Cystoseira adriatica and Fucus virsoides. Journal of the Serbian Chemical Society (2005), 70(12), 1395-1400
 21. Radulović, Vesna; Bacchi, Alessia; Pelizzi, Giancarlo; Sladić, Dušan; Brčeski, Ilija; Andjelković, Katarina. Synthesis, Structure, and Antimicrobial Activity of Complexes of Pt(II), Pd(II), and Ni(II) with the Condensation Product of 2-(Diphenylphosphino)benzaldehyde and Semioxamazide. Monatshefte fuer Chemie (2006), 137(6), 681-691
 22. Lazić, M.; Radulović, S.; Todorović, T.; Sladić, D.; Tešić, Z.; Andjelković, K. Evaluation of cytotoxic activity of d-metal complexes with hydrazone ligands. Materials Science Forum (2006), 518(Recent Developments in Advanced Materials and Processes), 513-518
 23. Todorović, Tamara R.; Bacchi, Alessia; Pelizzi, Giancarlo; Juranić, Nenad O.; Sladić, Dušan M.; Brčeski, Ilija D.; Anđelković, Katarina K. Synthesis and characterization of Zn(II) and Cd(II) complexes with 2,6-diacetylpyridine-bis(selenosemicarbazone). Crystal structure of a Ni(II) complex with a modified 2,6-diacetylpyridine-bis(selenosemicarbazone). Inorganic Chemistry Communications (2006), 9(8), 862-865
 24. Malešević, Nevenka; Srdić, Tatjana; Radulović, Siniša; Sladić, Dušan; Radulović, Vesna; Brčeski, Ilija; Anđelković, Katarina. Synthesis and characterization of a novel Pd(II) complex with the condensation product of 2-(diphenylphosphino)benzaldehyde and ethyl hydrazinoacetate. Cytotoxic activity of the synthesized complex and related Pd(II) and Pt(II) complexes. Journal of Inorganic Biochemistry (2006), 100(11), 1811-1818
 25. Penov Gaši, Katarina M. ; Djurendić Brenesel, Maja Dj. ; Djurendić, Evgenija A.; Sakač, Marija N.; Čanadi, Janoš J.; Daljev, Jovana J.; Armbruster, Thomas; Andrić, Silvana; Sladić, Dušan M.; Božić, Tatjana T.; Novaković, Irena T.; Juranić, Zorica D. Synthesis and biological evaluation of some 17-picolyl and 17-picolinylidene androst-5-ene derivatives. Steroids (2007), 72(1), 31-40
 26. Tsoukatou, Maria; Marechal, Jean Philippe; Hellio, Claire; Novaković, Irena; Tufegdžić, Srđan; Sladić, Dušan; Gašić, Miroslav J.; Clare, Anthony S.; Vagias, Constantinos; Roussis, Vassilios. Evaluation of the activity of the sponge metabolites avarol and avarone and their synthetic derivatives against fouling micro- and macroorganisms. Molecules (2007), 12(5), 1022-1034
 27. Todorović, Tamara R.; Bacchi, Alessia; Juranić, Nenad O.; Sladić, Dušan M.; Pelizzi, Giancarlo; Božić, Tatjana T.; Filipović, Nenad R.; Anđelković, Katarina K. Synthesis and characterization of novel Cd(II), Zn(II) and Ni(II) complexes with 2-quinolinecarboxaldehyde selenosemicarbazone. Crystal structure of bis(2-quinolinecarboxaldehyde selenosemicarbazonato)nickel(II). Polyhedron (2007), 26(13), 3428-3436
 28. Filipović, N. R.; Todorović, T. R.; Sladić, D. M.; Novaković, I. T.; Jeremić, D. A.; Andjelković, K. K. Synthesis, characterization and biological activity evaluation of novel Pd(II) and Pt(II) complexes with heterocyclic hydrazone ligands. Materials Science Forum (2007), 555(Research Trends in Contemporary Materials Science), 423-427

Tue Dec 14 21:39:32 2021

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет