Пројекти

Чланови Катедре били су ангажовани на више националних и међународних пројеката.


Пројекти подржани од стране Министарства науке / Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
1995-2000:
Историја хемије и настава хемије
2002-2005:
Развој програма хемије за основну школу и средње школе. Историја наставе хемије у Србији
2005-2006:
Развој стандарда за крај обавезног образовања
2006-2010:
Настава хемије и историја науке и наставе хемије у Србији
2011-2013:
Развијање образовних стандарда за крај основног, општег средњег и средњег стручног образовања
2011-2013:
Пројекат "Друга шанса" - Развој система функционалног основног образовања одраслих у Србији

(пројекат је подржала ЕУ)

2012-2013:
Развијање образовних стандарда за крај основног образовања одраслих

(IPA 2008)

2011-2019:
Теорија и пракса науке у друштву: мултидисциплинарне, образовне и међугенерацијске перспективе

(пројекат бр. 179048)

2011-2019:
Од подстицања иницијативе, сарадње и стваралаштва у образовању до нових улога и идентитета у друштву

(пројекат бр. 179034)

2019-2021:
Пројекат државне матуре
Пројекат чији је носилац Образовни форум
2003-2004:
Квалитет школских уџбеника и обезбеђивање квалитета

(израда стандарда квалитета уџбеника)

Међународни пројекти
2006-2009:
Science Teacher Education Revision and Upgrading

TEMPUS пројекат JEP 40053-200

2010-2014:
Master programme for Subject Teachers in Serbia

TEMPUS MASTS JP 511170-2010

2012-2015:
ERASMUS пројекат
"European Chemistry and Chemical Engineering Education Network 2"

Reference number:
526259-LLP-1-2012-1-FR-ERASMUS-ENW