Докторати

22. 9. 2023.
Александар (Данијела) Крстић - Одбрана докторске дисертације

Кандидат Александар (Данијела) Крстић браниће докторску дисертацију под насловом:

Примена угљеничних криогелова допираних азотом и сумпором за уклањање тешких метала и фармацеутика у процесу пречишћавања вода 

Дан и место одбране: 3. 10. 2023. године у 15 часова у учионици 316, Универзитета у Београду - Хемијског факултета, Студентски трг 12-16.

Одбрана докторске дисертације обавиће се пред Комисијом у саставу:

 1. др Александар Лолић, ванредни професор Универзитета у Београду - Хемијског факултета,
 2. др Татјана Вербић, ванредни професор Универзитета у Београду - Хемијског факултета,
 3. др Драгана Васић Анићијевић, виши научни сарадник Универзитета у Београду - Института за нуклеарне науке "Винча" - Института од националног значаја за Републику Србију.

22. 9. 2023.
Марија (Миодраг) Живковић - Одбрана докторске дисертације

Кандидат Марија (Миодраг) Живковић браниће докторску дисртацију под насловом:

Садржај и састав унутрашњег и спољашњег аерозагађења у школским срединама у Србији

Дан и место одбране: 29. 9. 2023. године у 13 часова у Малом хемијском амфитеатру Универзитета у Београду - Хемијског факултета, Студентски трг 12-16.

Одбрана докторске дисертације обавиће се пред Комисијом у саставу:

 

 1. др Горан Роглић, редовни професор Универзитета у Београду - Хемијског факултета,
 2. др Константин Илијевић, доцент  Универзитета у Београду - Хемијског факултета,
 3. др Маја Јовановић, научни сарадник Универзитета у Београду - Института за нуклеарне науке "Винча", Института од националног значаја за Републику Србију

 

21. 9. 2023.
Немања (Душан) Мијин - Пријава теме за израду докторске дисертације

Универзитет у Београду - Хемијски факултет ставља на увид јавности Пријаву теме за израду докторске дисертације кандидата Немање (Душан) Мијиног, мастер биохемичара, под насловом:

Утицај јона Pb(II), Cd(II) и Pd(II) на конформационе прелазе овалбумина

Пријава теме са прилозима биће доступна јавности 10 дана на сајту Факултета.


21. 9. 2023.
Анита (Тито) Смаилагић - Одбрана докторске дисертације

Кандидат Анита (Тито) Смаилагић, браниће докторску дисертацију под насловом: 

Хемијски састав екстраката дрвета различитог биљног порекла као показатељ њихове аутентичности

Дан и место одбране: 26. 9. 2023. године у 13 часова у Сали за седнице Универзитета у Београду - Хемијског факултета, Студентски трг 12-16.

Одбрана докторске дисертације обавиће се пред Комисијом у саставу:

 

 1. др Душанка Милојковић Опсеница, редовни професор Универзитета у Београду - Хемијског факултета,
 2. др Драган Манојловић, редовни професор Универзитета у Београду - Хемијског факултета,
 3. др Јасмина Поповић, ванредни професор Универзитета у Београду - Шумарског факултета,
 4. др Драгана Дабић Загорац, виши научни сарадник Универзитета у Београду - Иновационог центра Хемијског факултета,
 5. др Соња Вељовић, доцент Универзитета у Крагујевцу - Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи.

 

19. 9. 2023.
Марија (Данијела) Ковачевић - Пријава теме за израду докторске дисертације

Универзитет у Београду - Хемијски факултет ставља на увид јавности пријаву теме за израду докторске дисертације кандидатаМарије (Данијела) Ковачевић, мастер хемичара, под насловом:

Теоријско моделовање и припрема катализатора на бази титанијум (IV)–оксида модификованих депозицијом d-метала за примену у фотодеградацији ципрофлоксацина

Пријава теме са прилозима биће доступна јавности 10 дана од објављивања на сајту Факултета.