Osnivanje

Smatra se da je Biblioteka Hemijskog fakulteta osnovana 1869. godine kada je kupljeno prvih sedam knjiga koje su uvedene u Knjigu inventara. Poznato je da se na Liceju još 1839. godine predavala hemija, a 1853. godine osnovana je i Katedra za hemiju i hemijsku tehnologiju, pa se na knjige iz hemije nailazilo i tada. Prve knjige su bile iz analitičke hemije, metalurgije i tehnologije, a kasnije iz organske i neorganske hemije.

[Citaonica]


Fond

Biblioteka u svom fondu danas ima preko 100.000 bibliotečkih jedinica. Od toga je najveći broj stranih serijskih publikacija, priručna literatura iz hemije i udžbenici koji se koriste kao nastavna literatura. Biblioteka poseduje i određeni broj enciklopedija, rečnika i zbornika. Udžbenička literatura nalazi se u slobodnom pristupu.

[Bibliotecki fond 1]   [Bibliotecki fond 2]

Posebno mesto u fondu Biblioteke zauzimaju:

Najstarija serijska publikacija Annalen der Chemie (Liebigs Annalen der Chemie), Weinheim, iz 1832. godine, i najstarija knjiga Bruno Kerl: Metalurgische Probirkunst, Leipzig, iz 1866. godine, kao i dve doktorske teze:

Svetozar Jovanović:   Nova elektroanalitička metoda za kvantitativno određivanje antimona
Mentor:   Milivoje S. Lozanić
Oblast:   Analitička hemija
Disertacija odbranjena 1937.

Sergije A. Lebedev:   Adicije natrijumovih jedinjenja na kumarine
Mentor:   Milivoje S. Lozanić
Oblast:   Organska hemija
Disertacija odbranjena 1943.

Zbirka velikana srpske hemije (Muzej hemije) u svojoj zbirci poseduje stare i retke knjige koje pripadaju biblioteci, ali su zbog svoje vrednosti postale deo stalne postavke muzeja.

Biblioteka ima abecedni katalog po naslovu časopisa i topografski katalog serijskih publikacija, autorski i predmetni katalog monografskih publikacija, kao i kataloge diplomskih, specijalističkih, magistarskih, završnih i master radova i doktorskih teza.

Biblioteka ima šest računara, štampač i skener. Dva računara nalaze se u studentskom delu čitaonice, a jedan u profesorskom delu. Centralni deo Biblioteke čini čitaonica sa 64 čitaonička mesta koju koriste studenti i ostali korisnici, dok drugi deo Biblioteke sa 16 čitaoničkih mesta čini deo koji za rad koriste profesori, asistenti, doktoranti, naučni saradnici i ostali zaposleni na Hemijskom fakultetu.

Impresum

U Biblioteci rade dva diplomirana bibliotekara. Novina u radu jeste da od februara 2019. godine Biblioteka ostvaruje saradnju sa bibliotekarima-volonterima sa Katedre za bibliotekarstvo i informatiku Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Na ovaj način ostvarena je značajna saradnja sa mladim kolegama u cilju njihovog daljeg stručnog usavršavanja.

[Bibliotekari]

Saradnja

Biblioteka ostvaruje saradnju sa Narodnom bibliotekom Srbije, koja je nadležna za primenu zakonskih propisa, i sa Univerzitetskom bibliotekom "Svetozar Marković" i njenim matičnim odeljenjem koje je nadležno za primenu stručnih bibliotečkih standarda u radu Biblioteke. Biblioteka je upisana u Registar biblioteka Privrednog suda u Beogradu, broj prijave 06-218/31 od 11. 4. 1997. godine.

e-Biblioteka

Preko Akademske računarske mreže omogućen je pristup KoBSON servisima, što broji preko 35.000 elektronskih naučnih časopisa i 170.000 elektronskih knjiga.

Godine 2018. pokrenut je Digitalni repozitorijum - Cherry u cilju omogućavanja otvorenog pristupa naučnim publikacijama, kao i ostalim rezultatima nastalim u okviru projekata koji se izvode na Hemijskom fakultetu radi veće vidljivosti i citiranosti.

e-Katalozi

Biblioteka Hemijskog fakulteta je deo sistema uzajamne katalogizacije COBISS od 2019. godine. Od te godine vrši se preuzimanje zapisa za tekuće monografske publikacije. U okviru ovog sistema dosupne su i sve doktorske disertacije odbranjene na Hemijskom fakultetu od 1937. godine.

Pored uzajamnog kataloga, Biblioteka poseduje i sledeće interne kataloge koji su dostupni korisnicima:

Radno vreme

U letnjem periodu Biblioteka radi skraćeno kao i ostale službe na Hemijskom fakultetu - od 8:30 do 13:30 časova.

Telefon:   011/32-82-583,   062/547-909
e-mail:   biblioteka@chem.bg.ac.rs
Facebook:   www.facebook.com/biblioteka.hemijskifakultet.18
Instagram:   www.instagram.com/bibliotekazadesetke/

Edukacija korisnika:

2024.

21. 5. Hemijski fakultet / Biblioteka (12-14 sati), za studente osnovnih studija Filološkog fakulteta - predmet Procesi upravljanja u bibliotekama:
Procesi upravljanja u Biblioteci Hemijskog fakulteta
Ana Đorđević   –   (PDF na srpskom, 5.7 MB)

16. 5. Hemijski fakultet / Sala za sednice (10-11 sati), za istraživače:
Otvorena nauka i GraspOS na Hemijskom fakultetu
Ana Đorđević   –   (PDF na srpskom, 2.7 MB)

25. 4. International Scientific Conference: Scientific and Publishing Integrity in Biomedicine, Macedonian Academy of Sciences and Arts, Skopje, April 25th, 2024. (13:30-13:45 sati), za istraživače:
Scientific integrity at the University of Belgrade - Faculty of Chemistry, in the context of responsible research assessment
Ana Đorđević   –   (PDF na engleskom, 2 MB)

11. 4. Hemijski fakultet / Mali hemijski Dreger amfiteatar (16:00-17:30 sati), za studente Hemijskog fakulteta - izborni predmet Uvod u naučnoistraživački rad (321H2):
Pretraga literature za uspešne studije budućih naučnika V
Ana Đorđević   –   (PDF na srpskom, 5.3 MB)

18. 3. Zoom platforma, sastanak u vidu kratke obuke za rukovodioce i saradnike projekta IMPTOX povodom deponovanja naučnih rezultata u Cherry (15-16 sati), za istraživače:
IMPTOX
Ana Đorđević   –   (PDF na srpskom, prvi deo, 1.2 MB   i   drugi deo, 449 KB)

2023.

5. 7. 7th international workshop: Communication of Science and Literature in the multiverse, Aegina, Greece (11:50-12:10 sati), za istraživače i bibliotekare:
Communication in the Multiverse of a Library
Ana Đorđević   –   (PDF na engleskom, 2.9 MB)

20. 4. Hemijski fakultet / Biblioteka (13:30-15:00 sati), za istraživače i studente Hemijskog fakulteta:
CAS SciFinder Discovery Platform: Between ideas and answers are connections that matter
Tetiana Hristova   –   (PDF na engleskom, 1.9 MB)

16. 3. Hemijski fakultet / Mali hemijski Dreger amfiteatar (16-17:30 sati), za studente Hemijskog fakulteta - izborni predmet Uvod u naučnoistraživački rad (321H2):
Pretraga literature za uspešne studije budućih naučnika IV
Ana Đorđević   –   (PDF na srpskom, 5.9 MB)

2022.

2. 12. Hemijski fakultet / Sala za sednice (10-11 sati), za istraživače:
Otvorena nauka i preprint serveri
Ana Đorđević   –   (PDF na srpskom, 3 MB)

24. 5. Hemijski fakultet / Biblioteka (11:30-14:00 sati), za studente osnovnih studija Filološkog fakulteta - predmet Procesi upravljanja u bibliotekama:
Procesi upravljanja u Biblioteci Hemijskog fakulteta
Ana Đorđević   –   (PDF na srpskom, 4.4 MB)

19. 4. Hemijski fakultet / Microsoft Teams (17:30-18:30 sati), za studente doktorskih studija Filološkog fakulteta - predmet Knjiga tradicionalna i elektronska:
Primena otvorene nauke na Hemijskom fakultetu
Ana Đorđević   –   (PDF na srpskom, 3 MB)

17. 3. Hemijski fakultet / Microsoft Teams (17-18:30 sati), za studente Hemijskog fakulteta - izborni predmet Uvod u naučnoistraživački rad (321H2):
Pretraga literature za uspešne studije budućih naučnika III
Ana Đorđević   –   (PDF na srpskom, 4.9 MB)

12. 1. Zoom platforma, za istraživače:
Korišćenje repozitorijuma Cherry za potrebe naučno-istraživačkih projekata - deponovanje publikovanih i recenziranih verzija radova
Ana Đorđević   –   snimak predavanja možete preuzeti ovde   (MP4, 308 MB).

2021.

28. 12. Zoom platforma, godišnje okupljanje sa saradnicima RCUB-a (13-14 sati), za bibliotekare i istraživače:
Predstaljanje Pravilnika o otvorenoj nauci na Univerzitetu u Beogradu - Hemijskom fakultetu
Ana Đorđević   –   (PDF na srpskom, 2.7 MB)

28. 12. Hemijski fakultet, Sala za sednice i Zoom platforma (10-11 sati), za rukovodioce i saradnike projekata koji se realizuju na Hemijskom fakultetu:
Korišćenje repozitorijuma Cherry za potrebe naučno-istraživačkih projekata - deponovanje istraživačkih podataka
Ana Đorđević   –   (PDF na srpskom, 3 MB)
snimak predavanja možete preuzeti ovde   (MP4, 72.4 MB).

15. 12. Posle 2020: Nove prilike i perspektive - XVIII godišnja konferencija Bibliotekarskog društva Srbije (Kragujevac, 11:00-12:15 sati), za bibliotekare:
Potrebe korisnika Cherry digitalnog repozitorijuma Biblioteke Hemijskog fakulteta
Ana Đorđević   –   (PDF na srpskom, 1.53 MB)

6. 11. Seminar za upoznavanje studenata sa fakultetom i akademskim načelima (Palić, 16:00-17:00 sati), za brucoše:
On-line pretraživanje literature i bibliotečkih jedinica
Ana Đorđević   –   (PDF na srpskom, 7 MB)

23. 9. Open Science Fair (15:00-15:30 sati), za bibliotekare i istraživače:
Building capacity for Open Science through training for institutional repositories
Ana Đorđević   –   (PDF na engleskom, 939 KB)
https://youtu.be/g0a5XUtDeFg?t=1627

16. 6. EIFL Digital Research Literacy Training Programme Outline for Librarians (11-12 sati), za bibliotekare i istraživače:
Social media for research
Ana Đorđević   –   (PDF na engleskom, 3.4 MB)

9. 6. EIFL Digital Research Literacy Training Programme Outline for Librarians (11-12 sati), za bibliotekare i istraživače:
Preprints
Ana Đorđević   –   (PDF na engleskom, 1.5 MB)

31. 5. Hemijski fakultet / Microsoft Teams (10-12 sati), za rukovodioce i saradnike projekata koji se realizuju na Hemijskom fakultetu:
Cherry institucionalni repozitorijum naučnih radova - primena otvorene nauke kroz nacionalne i evropske projekte
Ana Đorđević   –   (PDF na srpskom, 1 MB)

15. 4. 1st International Online Conference on Digital Transformation in Culture and Education (14-14:10 sati), za istraživače i bibliotekare:
TRAP-RCUB IT Solution and Organizational Model for the Implementation of Institution or Thematic Repositories - User support for librarians and researchers
Ana Đorđević   –   (PDF na engleskom, 2.5 MB)
https://youtu.be/jTkaO5daLcE?t=15395

19. 3. Hemijski fakultet / Microsoft Teams (14-15:30 sati), za studente Hemijskog fakulteta - izborni predmet Uvod u naučnoistraživački rad (321H2):
Pretraga literature za uspešne studije budućih naučnika II
Ana Đorđević   –   (PDF na srpskom, 4.6 MB)

2020.

5. 11. Konferencija "Dani otvorene nauke III" (13:45-14:00), za istraživače i bibliotekare:
TRAP/RCUB - mreža repozitorijuma
Ana Đorđević   –   snimak i prezentacija: http://open.ac.rs/don2020

28. 2. Hemijski fakultet, Biblioteka (16-17:30 sati), za studente Hemijskog fakulteta:
Pretraga literature za uspešne studije budućih naučnika
Ana Đorđević   –   PDF na srpskom, 4.3 MB

30. 1. Hemijski fakultet, Biblioteka (10-13 sati), za nastavnike i istraživače Hemijskog fakulteta i Inovacionog centra HF:
Obuka za korišćenje Repozitorijuma
Ana Đorđević   –   PDF na srpskom, 6.8 MB

2019.

28-30. 1. Hemijski fakultet, Sala za sednice (10-13 sati), za profesore i istraživače Hemijskog fakulteta i Inovacionog centra:
Obuka za korišćenje Repozitorijuma
Milica Ševkušić i Ana Đorđević   –   PDF na srpskom, 3654 KB

28. 2. Hemijski fakultet, Sala za sednice (12-13 sati), za profesore i studente:
KoBSON servisi
Ana Đorđević   –   PDF na srpskom, 1120 KB

28. 3. Hemijski fakultet, Sala za sednice (12-13 sati), za profesore i studente:
Pronalaženje informacija (EleČas, JCR, SJR) i navođenje literature u naučnim radovima
Ana Đorđević   –   PDF na srpskom, 3.6 MB

30. 5. Hemijski fakultet, Sala za sednice (12-13 sati), za profesore i studente:
Novi mediji u istraživačkom radu i obrazovanju
Mirjana Nešić (Beogradska politehnika, mnesic@politehnika.edu.rs)   –   prezentacija

20. 10. Hemijski fakultet, Biblioteka (10-12 sati), za brucoše:
Pravilna upotreba bibliotečkog fonda i pretraga naučne literature
Maja Krajnović, Ana Đorđević i Kristina Milojević