V A Ž N O !

Početak nastave u školskoj 2023/24. godini prema objavljenim rasporedima:

  • prva godina - utorak, 3. oktobar
  • više godine - ponedeljak, 2. oktobar

Rasporedi nastave za zimski semestar 2023/24.

Po godinama i studijskim programima: Hemija Biohemija Nastava hemije Hemija životne sredine
Prva godina HE / I BH / I NH / I HŽS / I
Druga godina HE / II BH / II NH / II HŽS / II
Treća godina HE / III BH / III NH / III HŽS / III
Četvrta godina HE / IV BH / IV NH / IV HŽS / IV
Peta god. / Master HE / MSc BH / MSc NH / V HŽS / MSc
Po prostorijama:
VHA MHA-Dreger SZS RLAB Nova 1
316 249 279 282  

Nastava na predmetima koji nisu navedeni u rasporedu će biti realizovana u dogovoru sa predmetnim nastavnicima (konsultativna nastava za mali broj studenata).

Podela studenata na grupe za nastavu - zimski semestar 2023/24.

Prva godina:

Druga godina:

Rasporedi ispita za školsku 2023/24. godinu

Hemija Biohemija Hemija
životne sredine
Nastava hemije
Januar 2023. Januar 2023. Januar 2023. Januar 2023.
Februar 2023. Februar 2023. Februar 2023. Februar 2023.
Jun 2023. Jun 2023. Jun 2023. Jun 2023.
Jul 2023. Jul 2023. Jul 2023. Jul 2023.
Avgust 2023. Avgust 2023. Avgust 2023. Avgust 2023.
Septembar 2023. Spetembar 2023. Septembar 2023. Septembar 2023.