AKTUELNO

Letnji semestar školske 2022-23. godine

Raspored nastave:
www.chem.bg.ac.rs/rasporedi/index.html

Način realizacije nastave: uživo

Predavanja i vežbe će se za sve studente svih nivoa akademskih studija održavati u učionicama i amfiteatrima Hemijskog fakulteta prema rasporedu nastave, a materijali i zadaci za rad mogu studentima biti dostavljani preko aplikacije MS Teams.

Zamena izbornog predmeta

Zamena izbornog predmeta je moguća do 7. marta (do 14 časova). Studenti podnose molbu prodekanu za nastavu: slanjem popunjenog formulara, isključivo na imejl studentske službe sa studentskog imejla.

Konsultacije sa Prodekanom za nastavu

U toku letnjeg semestra prodekan za nastavu će biti dostupan studentima na imejl nastava@chem.bg.ac.rs, kao i na platformi MS Teams gde će biti realizovane online konsultacije (pojedinačno ili grupno).

Čime se bavimo

Studentska služba HF obavlja sve poslove vezane za osnovne, master i doktorske studije i ostala studentska pitanja:

  • upis studenata;
  • vođenje evidencije i arhiviranje dokumenata vezanih za studente;
  • unos rezultata ispita;
  • izdavanje raznih vrsta potvrda i uverenja;
  • izdavanje diploma i dodataka diplomi;
  • poslove vezane za smeštaj u studentskim domovima, kredite i stipendije za studente.

Gde se nalazimo

Adresa: Studentski trg 12-16, 11000 Beograd

Prostorija: kancelarija br. 327, prizemlje, kod A ulaza u zgradu

Telefon: +381-11-3336-678

Elektronska pošta: studentska_sluzba@chem.bg.ac.rs

Zaposleni u Studentskoj službi

[Slika br. 26]

Đorđe Petrić, master hemičar - šef Studentske službe

Suzana Ninković, dipl. pravnik - viši stručno-tehnički saradnik za studije i studentska pitanja

Dragana Vladić Đurić - stručno-tehnički saradnik za studije i studentska pitanja

Formulari

Uputstvo za realizaciju stručne prakse   na osnovnim i master akademskim studijama

Pravilnici i propisi od značaja za studije

Razno

Pročitajte brošuru "COVID-19 vakcine u Srbiji" koju su sastavili farmaceuti. Upoznajte se sa strukturom virusa SARS-CoV-2, sastavom i mehanizmima dejstva svih vakcina koje su trenutno raspoložive u našoj zemlji. Pogledajte odgovore na neka od najčešće postavljena pitanja - ko sme / ne sme da se vakciniše, koji su mogući neželjeni efekti, kakav se imunitet stiče, itd.

[Slika br. 273]