Odlukom Odbora za akreditaciju naučnoistraživačkih organizacija Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja od 11. 4. 2014. godine, Centru za molekularne nauke o hrani Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu je dodeljen status centra izuzetnih vrednosti u oblasti prirodno-matematičkih nauka.

Centar se sastoji od nastavnika, istraživača i saradnika sa katedri za Biohemiju, Analitičku i Primenjenu hemiju Hemijskog fakulteta u Beogradu, koji su po svojoj naučnoj problematici i pristupu istraživanja hrane i biotehnologije grupisani u četiri istraživačka tima:

  1. Tim za proteomiku hrane
  2. Tim za molekulsku biotehnologiju hrane
  3. Tim za biotehnologiju i enzimologiju hrane
  4. Tim za analitiku hrane