O Katedri

Opšta hemija uobličena je sredinom dvadesetog veka. Ona predstavlja uvod u studije hemije, jer pruža osnovna savremena saznanja iz hemije i pregled gotovo svih oblasti hemije. Opšta hemija treba da upozna studente sa osnovnim hemijskim zakonima i savremenim teorijama u hemiji. Prikaz ključnih oblasti savremene hemije upućuje studente u kasnije izučavanje bilo koje grane hemije kao i bilo koje druge prirodne nauke. Neorganska hemija, ili kako je Francuzi zovu mineralna hemija, proučava sve hemijske elemente u periodnom sistemu i njihova jedinjenja, osim elementa ugljenika za koji su uključena samo neorganska jedinjenja.

Katedra za neorgansku hemiju (danas Katedra za opštu i neorgansku hemiju) formirana je kao jedna od prvih na našem Fakultetu. Izuzetni nastavnici i naučnici postavljali su principe funkcionisanja Katedre, uvek okrenute ka nauci i obrazovanju. Njen osnivač bio je prof. dr Milenko B. Ćelap 1971. godine. U ovom kratkom opisu naše Katedre jednostavno nema mesta za opis doprinosa i ličnosti prof Ćelapa. Principe koje je on postavio u nauci i nastavi na Katedri se još čuvaju i služe kao putokaz.

Prvi susret sa hemijom, svih studenata na Hemijskom fakultetu, prve vežbe, predavanja, asistenti, pravila laboratorijskog rada, miris hemikalija... osete se u laboratorijama Katedre za opštu i neorgansku hemiju.

U naučnom smislu Katedra ima izuzetan opus. Nastavnici i saradnici Katedre bave se istrazivanjima u oblasti koordinacione hemije, bioneorganske hemije, hemije materijala kao i teorijske hemije. Po broju radova, međunarodnoj saradnji i ljudima koji su prepoznatljivi u nauci Katedra za opštu i neorgansku hemiju zauzima visoko mesto u Srbiji, Evropi pa i svetu. Poštujući postavljena načela iz prošlosti, zadatak Katedre je da doprinese boljoj budućnosti.