NAPOMENA: Ova evidencija sadrži sve doktorske disertacije odbranjene na Hemijskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, kao i disertacije iz oblasti hemije koje su odbranjene na nekadašnjem Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu (do 1990). Ukupno je obuhvaćeno oko 650 disertacija.

Parametri za pretragu:
Godina:
Oblast:
Kandidat: ime:   prezime:
Mentor: ime:   prezime:
Moguće je uneti i samo deo imena i/ili prezimena za kandidata i mentora.
Domaća imena uneti ćirilicom, strana latinicom.
 

Nije pronađena nijedna disertacija prema datim parametrima pretrage!