[Jovana B. Araskov]

Hemijski fakultet, Studentski trg 12-16, Beograd
Katedra za opštu i neorgansku hemiju

Telefon:   011-3336685

Telefon (lokalni):   685

Laboratorija:   559

E-mail:   araskovj@chem.bg.ac.rs

Lični podaci

Datum i mesto rođenja: 14. 4. 1992, Vršac. Neudata. Jezici koje koristi: srpski (maternji) i engleski.

Obrazovanje i usavršavanja

2011-2015: Osnovne akademske studije - Hemijske nauke / Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet (Beograd)

2015-2016: Master akademske studije - Hemijske nauke / Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet (Beograd)

Kretanje u službi

2018-2021: Istraživač-pripravnik / Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet (Beograd)

2021: Istraživač-saradnik / Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet (Beograd)

Angažman u nastavi

Učešće u naučnoistraživačkim projektima

Završeni projekti:

  • 2011: Interakcije prirodnih proizvoda, njihovih derivata i kompleksnih jedinjenja sa proteinima i nukleinskim kiselinama – 172055
    vrsta projekta:   domaći fundamentalni
    projekat finansira:   Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije (Beograd)

Brojevi za identifikaciju autora