Konkursi i izbori

29. 11. 2023.
Izbor dr Simeona Minića u zvanje docenta

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu stavlja na uvid javnosti izveštaj Komisije za izbor jednog nastavnika u zvanju docenta za užu naučnu oblast Biohemija. Kandidat je dr Simeon Minić, asistent sa doktoratom i viši naučni saradnik HF.

Izveštaj se može pogledati u roku od 15 dana od dana objavljivanja.


22. 11. 2023.
Izbor Milice Ćalić u zvanje saradnik u nastavi

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu stavlja na uvid javnosti izveštaj komisije za izbor jednog saradnika u zvanju saradnik u nastavi za užu naučnu oblast Opšta i neorganska hemija. Kandidat je Milica Ćalić, dipl. hemičar.

Izveštaj se može pogledati u roku od 15 dana od dana objavljivanja.


22. 11. 2023.
Izbor Milana Stankovića u zvanje asistenta na Farmaceutskom fakultetu

Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu je raspisao konkurs za izbor jednog saradnika u zvanju asistenta za užu naučnu oblast Analitička hemija. Kandidati su Milan Stanković, master hemičar i Marko Jović, master hemičar. Komisija predlaže izbor Milana Stankovića.

Izveštaj se može pogledati u roku od 15 dana od dana objavljivanja.


10. 11. 2023.
Izbor Nemanje Mijina u zvanje istraživač-saradnik

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu stavlja na uvid javnosti izveštaj Komisije za ocenu naučnog i stručnog rada Nemanje Mijina, master biohemičara, kandidata za izbor u zvanje istraživač saradnik.

Izveštaj se može pogledati u roku od 30 dana od dana objavljivanja.