Publikacije Katedre
(udžbenici i praktikumi)

G. Gojgić-Cvijović, M. M. Vrvić
Praktikum za mikrobiološku hemiju

IHTM - Centar za hemiju, Beograd, 2003.

Predmet

V. P. Beškoski, M. M. Vrvić
Zbirka pitanja i zadataka iz mikrobiologije, mikrobiološke hemije i biotehnologije

Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet, 2017.

Predmeti

R. Prodanović
Proteinski inženjering

Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet, 2019.

Predmeti

Z. Vujčić
Praktikum iz eksperimentalne biohemije

Rantec, 2002.

Predmet

R. M. Jankov, M. Gavrović-Jankulović, T. Ćirković Veličković, O. Nedić, Z. Vujčić, N. Polović
Praktikum iz imunohemije

Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet, 2005

Predmet

R. Prodanović, T. Ćirković Veličković
Enzimologija - Laboratorijski priručnik

Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet, 2005.

Predmet

M. Gavrović-Jankulović
Odabrana poglavlja iz patobiohemije

Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet, 2005.

Predmeti

O. Nedić, S. Stojanović
Biohemijski procesi u patološkim promenama metabolizma

Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet, 2002.

Predmet